Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

SMART-34ART

Nasza firma Impresariat 34art realizuje projekt pt.: „Informatyzacja procesu sprzedaży oraz wzmocnienie bezpieczeństwa „covidowego” podczas organizacji imprez masowych poprzez wdrożenie dedykowanego oprogramowania „SMART-34ART”.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 6. Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Działanie 6.2. Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.06.02.00-22-0089/21-00

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 285 000.00 PLN

Wartość przyznanego dofinansowania: 242 250.00 PLN

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w firmie innowacji procesowej poprzez implementację stworzonego na potrzeby spółki rozwiązania cyfrowego, automatyzującego proces sprzedaży i obsługi klienta, oraz zwiększającego bezpieczeństwo uczestników imprez masowych w sytuacjach kryzysu zdrowia publicznego wywołanych pandemiami np. takimi jak COVID-19.

Cel projektu

Celem projektu poprawa automatyzacji realizowanych w firmie procesów biznesowych i zwieszenie pewności funkcjonowania spółki w sytuacjach kryzysowych. Wprowadzenie w środowisko naszego przedsiębiorstwa dedykowanego oprogramowania SMART-34ART spowoduje minimalizację zagrożeń wynikających z pandemii i zapewni ciągłość biznesową firmy. Najważniejszym rezultatem projektu będzie zmiana sposobu funkcjonowania spółki w warunkach epidemii chorób zakaźnych, zarówno w pracy jak i podczas wydarzeń/ eventów.

Do dodatkowych rezultatów projektu zaliczyć należy również:

  • opracowanie planu informatyzacji kluczowych procesów prowadzących do zwiększenia udziału technologii w działalności operacyjnej spółki,
  • niezależne realizowanie transakcji on-line (w miejsce tradycyjnej sprzedaży w biurze),
  • stworzenie wirtualnej przestrzeni dla dotychczasowych i nowych klientów,
  • zwiększenie kontroli odległości między uczestnikami koncertów, eventów itp. zgodnie z zasadami dystansu społecznego,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży w wyniku wdrożenia nowego oprogramowania.

Projekt realizowany będzie do końca maja 2023r.

Impresariat 34art realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich.

„Przeciwdziałanie skutkom pandemii Covid-19 poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych”

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie kontroli odległości między uczestnikami koncertów, eventów itp. zgodnie z zasadami dystansu społecznego. 

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w firmie innowacji procesowej poprzez implementację stworzonego na potrzeby spółki rozwiązania cyfrowego, zwiększającego bezpieczeństwo uczestników imprez masowych w sytuacjach kryzysu zdrowia publicznego wywołanych pandemiami np. takimi jak COVID-19. Projekt realizowany będzie do końca czerwca 2023r.

  • Nazwa projektu: Przeciwdziałanie skutkom pandemii Covid-19 poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych
  • Numer umowy o powierzenie grantu nr UDA-IMP.01.2022/052
  • Kwota dofinansowania: 159 605,12 PLN
  • Całkowita kwota projektu 228 007,32 PLN
  • Zakończenie projektu: 30-06-2023
Menu